OUR PROJECTS

Kroonenberg Groep streeft naar het leveren van toegevoegde waarde aan de kwaliteit van winkelen, werken en wonen. Hierbij combineren we winkelen en werken met representatieve omgeving, goede bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau. Wij gaan daarbij uit van binnenstedelijke A1 locaties.