07-05-2020


WINKELCENTRA 1,5 METER-PROOF

Kroonenberg Groep heeft haar winkelcentra Gelderlandplein in Amsterdam, de Barones in Breda en Hilvertshof in Hilversum aangepast naar de maatregelen die gelden voor de 1,5 meter maatschappij waar wij op dit moment in leven.

Eerste belangrijke aandachtspunt hierin is dat in alle centra een duidelijke routing is aangebracht middels grondstickers. Hierdoor kan het winkelend publiek op een veilige en overzichtelijke manier door het winkelcentrum bewegen. De winkelcentra zijn in de basis al ruim opgezet en hierdoor kan in alle gangpaden gezorgd worden voor een twee-richting looproute. De routing wordt bij alle entrees aangekondigd en is dusdanig duidelijk uitgevoerd dat het voor eenieder makkelijk te volgen is.

Vervolgens zijn voor de winkels zogenaamde wachtstickers gemaakt. Heldere grondstickers die aangeven ‘Wacht hier’ met daarbij het logo van de winkel. Hierdoor kan de bezoeker duidelijk zien waar deze moet wachten op het moment dat er te veel mensen in een bepaalde winkel zijn.

Lesley Bamberger, directeur Kroonenberg Groep: “Wij hebben in nauw overleg met de ondernemers bepaald hoeveel stickers zij nodig hebben en hierna aan de hand van de routing en de ruimte in de passages de posities van de stickers bepaald. Bezoekers kunnen op een rustige manier wachten terwijl passanten op een veilige manier hun weg kunnen vervolgen.’

Naast deze zichtbare maatregelen zijn ook minder in het oog springende maatregelen genomen. De schoonmakers zijn in de verschillende centra niet altijd duidelijk zichtbaar aanwezig, maar zij lopen nu meer ronden om extra aandacht te besteden aan de schoonmaak. Ook worden de toiletten continue extra schoongehouden. Comfort en hygiëne gaan hierbij boven alles. Ook staan op centrale punten in de centra dispensers met handreiniger.

Om de nieuwe maatregelen in de centra aan te kondigen, heeft Kroonenberg Groep hostessen ingezet die de bezoekers attendeerden op de nieuwe looproute. Afgelopen week op Gelderlandplein droegen de hostessen een schild van 1,5 meter om zich heen: een ludieke actie die ook als doel had mensen nog meer bewust te maken van wat 1,5 meter is. Tijdens drukke momenten in de centra worden de hostessen nog steeds ingezet om het publiek waar nodig te attenderen op de wachtpunten en eventueel knelpunten op te lossen. Daarnaast houdt ook de continue aanwezige beveiliging een oogje in het zeil.

Lesley Bamberger: “Wij willen graag dat het winkelend publiek met een veilig gevoel kan winkelen. Wij doen er alles aan ze dit gevoel te geven. Gezien de positieve reacties die we tot nu toe hebben gekregen, denk ik dat we daar heel goed in slagen. Wij blijven daarnaast met onze beheerders ter plaatse alert op ontwikkelingen en kunnen snel schakelen als we extra maatregelen zouden moeten treffen.”