Berghaus Plaza | Amsterdam

Berghaus Plaza staat middenin het inspirerende ‘Fashion District’ van Amsterdam. Een omgeving vol dynamiek, pioniersgeest, activiteit en vooral creativiteit. Het omringende gebied aan de A10, is nu nog een uitgestrekt stukje stad met grotendeels kantoren. De omgeving van Berghaus Plaza is echter in opkomst. Op termijn belooft dit een levendig, stedelijk gebied te zijn waar niet alleen volop gewerkt, maar ook plezierig gewoond wordt.

Het bestaande Berghaus Plaza zal worden herontwikkeld in een complex met kantoren en woningen. Op het huidige parkeerterrein wordt Berghaus Plaza uitgebreid met een kantoortoren van tien verdiepingen. Bovenop de huidige bebouwing komen twee woontorens van elf verdiepingen.

 

Berghaus Plaza zelf, een typisch jaren zestig gebouw van vier verdiepingen hoog, ondergaat een totale metamorfose. Er worden twee grote ruimtes gecreëerd die zorgen voor extra lichtinval: een groot atrium voor kantoorgebruikers en een mooie binnentuin voor de bewoners.