13-12-2022


AMSTERDAM IS EEN LANDMARK RIJKER: Q RESIDENCES GEOPEND

Amsterdam is een landmark rijker. Op maandag 12 december voltrok zich in het als tuinstad gebouwde Buitenveldert de opening van een architectonisch gedurfd maar stedelijk zorgvuldig ingebed appartementencomplex: Q Residences. Dit complex, dat een oppervlak bestrijkt van 27.600 m2 en dat 248 appartementen telt, bestaat uit een plaza en twee woongebouwen: het middelhoge Qube en het hoge, zwierige Quartz. Voor dit project op de hoek van de Buitenveldertselaan en de Van Nijenrodeweg nam ontwikkelaar Kroonenberg Groep de Amerikaanse sterarchitect Jeanne Gang in de arm. Lesley Bamberger, CEO van Kroonenberg Groep: “Quartz heeft zo’n iconische uitstraling, daar kan je niet voorbij zonder om te kijken. Ik doe dat ook steeds met een glimlach en een trots gevoel. We hebben met elkaar een uniek stukje Amsterdam toegevoegd, wat impact geeft aan de hele omgeving.” Het Amsterdamse bureau Rijnboutt verzorgde de stedenbouwkundige inbedding en trad op als co-architect. Frederik Vermeesch, bureau Rijnboutt: “Q Residences is een mooi voorbeeld van hoogwaardige verdichting in Buitenveldert binnen de principes van het AUP. Hoogwaardig in stedenbouwkundige opzet, in zijn architectonische vormgeving en in zijn materialen en details.” NEOO was verantwoordelijk voor het ontwikkelingsmanagement van masterplan tot en met realisatie. Aannemer J.P. van Eesteren realiseerde de bouw.

Onthulling sculptuur Studio Job

Op de fraaie, door Piet Oudolf ontworpen en beplante plaza onthulde Reinier van Dantzig, wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling, samen met Jeanne Gang en Lesley Bamberger de creatie van Studio Job: een manshoge sculptuur waarin het Q logo tot uiting komt. Van Dantzig viel als locoburgemeester in voor burgemeester Femke Halsema, die op het laatste moment verhinderd was. Halsema betreurt de opening niet te kunnen verrichten en ze benadrukt de betekenis van Q Residences voor de stad: “Amsterdam is trots op deze nieuwe parel in de stad. We bedanken alle betrokkenen om de stad telkens weer een duw in de rug te geven.” Voorafgaand aan deze feestelijke onthulling vond binnen, in de lobby van Quartz, een toelichtende presentatie plaats onder leiding van Humberto Tan. Architect Jeanne Gang: “Het ontwerp van Q Residences zorgt voor verbinding tussen de bewoners onderling en met het groen dat Buitenveldert definieert. Op de begane grond vormen Qube en Quartz een nieuwe, ruime openbare plek die mensen samenbrengt rondom kunst en landschap. Bij Quartz is het oppervlak van de façade groter en doordat de balkons in elkaar verspringen hebben buren zichtbaar contact met elkaar. Bewoners moeten zich goed voelen, in hun huis en hun omgeving.”

Onder de aanwezigen bevonden zich ook Piet Boon, Frederik Molenschot, Petra Blaisse en Job Smeets, de kunstenaars die een belangrijk aandeel hadden in de verfraaiing van dit iconische complex. Job Smeets, Studio Job: “De in brons gegoten sculptuur van een vrouwenhand die de verlichte letter Q vasthoudt, is vijf meter hoog. Het kunstwerk, genaamd ‘Hers’, representeert de creativiteit van de vrouwelijke architect. Het is een statement naar de voorbijgangers over vrouwen die niet alleen verbonden zijn met dit gebouw, maar ook met belangrijke posities in de moderne wereld.”  

Duurzaamheid

Duurzaamheid diende een tweeledig doel bij de bouw van Q Residences. Op de eerste plaats moest het project natuurlijk voldoen aan het ambitieuze Amsterdamse duurzaamheidsprogramma. Een tweede doel was: voortbouwen op het concept tuinstad dat Cornelis van Eesteren met zijn Algemeen Uitbreidingsplan voor Buitenveldert in 1935 voor ogen stond. Zo staan de gebouwen gegroepeerd rond een groene en publiek toegankelijke plaza. Op de daken liggen zonnepanelen die de laadpalen voor elektrische auto’s van stroom voorzien. Beide woontorens zijn zorgvuldig geïsoleerd en beide beschikken zij over geïntegreerde verwarmings- en koelsystemen.