01-06-2018


Berghaus Plaza: nieuwe wijk op bestaande panden

Transformatie van gebied rond World Fashion Centre in Amsterdam-West


Vastgoedontwikkelaars Boelens de Gruyter en Kroonenberg Groep gaan samen een deel van het gebied rondom het World Fashion Centre in Amsterdam-West herontwikkelen. Bijzonder is dat er een ‘wijk bovenop een wijk’ zal worden gerealiseerd.

Over drie kantoorcomplexen heen wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met zo’n 600 woningen, inclusief veel openbaar toegankelijk gebied en buurtversterkende voorzieningen. Het gaat om de bedrijfspanden Berghaus Plaza, The Fashion House en Modrôme. Het volume boven maaiveld neemt door deze verdichting toe van circa 33.000 m² naar circa 90.000 m².

Intentieovereenkomst
Kroonenberg Groep is eigenaar van Berghaus Plaza, Boelens de Gruyter van Modrôme en The Fashion House. Boelens de Gruyter zal als gedelegeerd ontwikkelaar ook de herontwikkeling van Berghaus Plaza begeleiden. Beide partijen sloten onlangs een intentieovereenkomst met de gemeente, waarmee de ontwikkelaars nauw samenwerken.

Er zijn inmiddels bijeenkomsten geweest voor de omwonenden en zij zullen ook verder in het proces nog een aantal keer betrokken worden. Het parkeren wordt ondergronds opgelost. Ook worden er voldoende inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. In de ontwikkelingen komen zowel sociale- en middensegmenthuurwoningen, als vrijesectorwoningen.

Verbinding tussen gebieden
Er zal met dit plan een verbinding gelegd worden tussen verschillende delen van het gebied door het toevoegen van bruggen en een openbaar toegankelijk plein. Verder zullen alle woningen duurzaam worden ontwikkeld met onder andere groene daken en een EPC van onder de 0,15. Het ontwerp van het stedenbouwkundig plan is afkomstig van KCAP Architects & Planners.

“Dit gebied heeft een enorme potentie, het is een van de verborgen parels van Amsterdam”, aldus Lesley Bamberger van Kroonenberg Groep. “Hoewel net buiten de ring, ligt het vlak bij het centrum van Amsterdam, de ring A10 en een NS-station. Wonen en werken gaan er uitstekend samen en met deze bijzondere herontwikkeling krijgen beide een belangrijke impuls. We willen samen met Boelens de Gruyter en in samenspraak met de gemeente iets moois toevoegen aan de stad Amsterdam.”

Wijk op wijk
“We zijn er trots op dat we het vertrouwen krijgen van Kroonenberg Groep om in deze bijzondere binnenstedelijke herontwikkeling ook hun gebouw te mogen ontwikkelen”, aldus directeur Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter. “Een groot deel van de woningen zal worden gerealiseerd door op bestaande kantoorpanden nieuwe woningen te bouwen, we creëren als het ware een wijk op een wijk. Tegelijk maken we het gebied toegankelijk en voegen we groen en voorzieningen toe.”

Rondom het gebied vinden meerdere ontwikkelingen plaats, waarbij ook het Podium-gebied, World Fashion Centre Toren 3 en de Gerrit Mannourystraat herontwikkeld zullen worden. Het project Little Manhattan naast station Amsterdam Lelylaan is inmiddels opgeleverd. In totaal zijn en zullen er de komende vier jaar in dit gebied circa 2500 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Over Kroonenberg Groep
Kroonenberg Groep voorziet in huisvesting voor winkelen, werken en wonen. Ons eigen bestand aan vastgoed wordt voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de behoeften in de markt. In ons streven naar het leveren van toegevoegde waarde combineren we onze creativiteit en scherp oog voor detail met financiële daadkracht en snelle besluitvaardigheid. Het doel is een optimale balans te bereiken in ontwikkeling, kwalitatief beheer en rendement.

Over Boelens de Gruyter
Vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter is specialist in binnenstedelijke herontwikkeling. Boelens de Gruyter vindt het een uitdaging om bestaande gebouwen te transformeren om ze een duurzame nieuwe toekomst te geven. Maar ook om bestaande binnenstedelijke gebieden te herontwikkelen tot een compleet nieuwe bestemming. Voorbeelden zijn de succesvolle transformaties van de Parooltoren en Trouwgebouw aan de Amsterdamse Wibautstraat. Maar ook de herontwikkelingen van de voormalige KPN-gebouwen in Den Bosch en Venlo naar respectievelijk nieuwe woon-/werk- en museum-/werk-bestemmingen. Boelens de Gruyter is ook partner in de transformatie van de Kanaalzone in Utrecht waar bedrijfsterreinen de komende jaren worden herontwikkeld tot de nieuwe groene stadswijk Merwede.