Real Estate Real Estate
Investment Investment
Development Development

17-12-2015


KROONENBERG GROEP BIEDT GRATIS OV AAN ROND WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN

Kantoorpersoneel op de Zuidas en bewoners en scholieren in Amsterdam-Buitenveldert kunnen voortaan gratis in gloednieuwe luxe busjes met wifi op en neer naar winkelcentrum Gelderlandplein. Stadsvervoerder GVB gaat het gratis aanvullend OV uitvoeren in opdracht van Kroonenberg Groep, eigenaar van het winkelcentrum. Ook stadsdeel Zuid en Stadsregio Amsterdam zijn betrokken bij de bijzondere samenwerking.

Kroonenberg Groep bedient met de Gelderlandpleinlijnen twee specifieke doelgroepen. Werknemers op de Zuidas krijgen de beschikking over een snelle hoogfrequente lijn naar het winkelcentrum. Bewoners en scholieren in Buitenveldert kunnen voortaan weer met de bus naar het winkelcentrum, naar school en naar de wijkvoorzieningen. Hiermee is er een alternatief voor het eerder opgeheven fijnmazige busvervoer. Donderdag 17 december gaven Lesley Bamberger, directeur Kroonenberg Groep, stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar en GVB-directeur Alexandra van Huffelen het startschot voor de zogeheten Gelderlandpleinlijn.

Lesley Bamberger, directeur Kroonenberg Groep: ‘Het Gelderlandplein heeft een centrale plek in deze buurt en moet om die reden ook voor iedereen bereikbaar kunnen zijn. Om het gebruik van de bus extra laagdrempelig te maken, is de service geheel gratis.’

Bewoner Jerry Straub startte na het verdwijnen van bushaltes in zijn buurt het actiecomité Red Bus 62. Hij vond bij stadsdeel Zuid en Kroonenberg Groep een luisterend oor.

Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar: “We hebben als stadsdeel een sturende rol gehad bij de samenwerking tussen partijen. Hierdoor is er een unieke publiek/private samenwer-king ontstaan. Bij mijn weten nog niet eerder vertoond!”

Actievoerder Jerry Straub: “Met de Gelderlandpleinlijn is het fijnmazige openbaar vervoer terug in Buitenveldert. De veelal oudere bewoners hebben hierdoor hun mobiliteit en onafhankelijkheid terug.”

GVB-directeur Van Huffelen is opgetogen over het initiatief van Kroonenberg Groep en het stadsdeel. ” Het liefst zou het GVB geen enkele halte opheffen, maar de subsidie voor het OV wordt fors teruggeschroefd door de overheid. Deze nieuwe vorm van publiek-private samenwerking biedt kansen voor de toekomst.”

De Gelderlandpleinlijnen kent twee routes. Eén route verbindt de Zuidas met winkelcentrum Gelderlandplein en één route zal rijden door de wijk Buitenveldert, met als begin- en eindpunt winkelcentrum Gelderlandplein. Voor de buslijn is een app ontwikkeld die laat zien waar de bus zich bevindt en hoe lang de wachttijd is: Gelderlandpleinlijn-app. De app is vanaf vrijdag 11 december gratis te downloaden voor IOS en Android. Ook wordt de buslijn door GVB opgenomen in de eigen app en is de dienstregeling te raadplegen via de website en app van 9292.